• پرشر رگلاتور سایز 4 با درجه فستو Pressure regulator With pressure gauge.Pressure regulation range: 1 ... 8 barStandard nominal flow rate: 50 l/minPneumatic connection, port 1: QS-4Pneumatic connection, port 2: QS-4

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • پرشر رگلاتور سایز 6 با درجه فستو Pressure regulator With pressure gauge.Pressure regulation range: 1 ... 8 barStandard nominal flow rate: 76 l/minPneumatic connection, port 1: QS-6Pneumatic connection, port 2: QS-6

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • پرشر رگلاتور سایز 8 با درجه فستو Pressure regulator With pressure gauge.Pressure regulation range: 1 ... 8 barStandard nominal flow rate: 124 l/minPneumatic connection, port 1: QS-8Pneumatic connection, port 2: QS-8

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • پرشر رگلاتور  سر جکی سایز M5 به شلنگ 4 با درجه فستو  Pressure regulator With pressure gauge.Pressure regulation range: 1 ... 8 barStandard nominal flow rate: 36 l/minPneumatic connection, port 1: M5Pneumatic connection, port 2: QS-4

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • پرشر رگلاتور  سر جکی سایز 1/4 به شلنگ 6 با درجه فستو  Pressure regulator With pressure gauge.Pressure regulation range: 1 ... 8 barStandard nominal flow rate: 96 l/minPneumatic connection, port 1: G1/4Pneumatic connection, port 2: QS-6

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • پرشر رگلاتور  سر جکی سایز 1/8 به شلنگ 8 با درجه فستو  Pressure regulator With pressure gauge.Pressure regulation range: 1 ... 8 barStandard nominal flow rate: 87 l/minPneumatic connection, port 1: G1/8Pneumatic connection, port 2: QS-8

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • پرشر رگلاتور سایز 1/8 به شلنگ 6 سرجکی مدل LR-1/8-QS-6 فستو Pressure regulatorPressure regulation range: 1 ... 8 barStandard nominal flow rate: 63 l/minPneumatic connection, port 1: G1/8Pneumatic connection, port 2: QS-6

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • پرشر رگلاتور  سر جکی سایز 1/8 به شلنگ 4 با درجه فستو  pressure regulator With pressure gauge.Pressure regulation range: 1 ... 8 barStandard nominal flow rate: 59 l/minPneumatic connection, port 1: G1/8Pneumatic connection, port 2: QS-4

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • پرشر رگلاتور سایز 1/8 به شلنگ 6 سرجکی مدل LR-1/8-QS-4 فستو pressure regulatorPressure regulation range: 1 ... 8 barStandard nominal flow rate: 46 l/minPneumatic connection, port 1: G1/8Pneumatic connection, port 2: QS-4

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • پرشر رگلاتور سایز 1/8 به شلنگ 8 سرجکی مدل LRL-1/8-QS-8 فستو differential pressure regulator Without manometer, with male thread and QS plug connector.Pressure regulation range: 2 ... 6 barNominal flow rate closed: 115 l/minNominal flow rate open: 120 l/minPneumatic connection, port 1: G1/8Pneumatic connection, port 2: QS-8

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • پرشر رگلاتور سایز 1/4 به شلنگ 8 سرجکی مدل LRL-1/4-QS-8 فستو differential pressure regulator Without manometer, with male thread and QS plug connector.Pressure regulation range: 2 ... 6 barNominal flow rate closed: 224 l/minNominal flow rate open: 224 l/minPneumatic connection, port 1: G1/4Pneumatic connection, port 2: QS-8

  0 نقد(ها)
  بیشتر

لیست مقایسه محصولات

انصراف
جستجوی پیشرفته
فیلترهای فعال:
  سازنده
  محدوده فشار عملیاتی
  دامنه تنظیم فشار
  درجه اندازه گیری فشار (گیج)