• رگلاتور پروپرشنال مدل MPPES-3-1/8-2-420 فستو Proportional pressure regulatorValve function: 3-way closed proportional-pressure regulatorPneumatic connection, port 1: G1/8Pressure regulation range: 0 ... 2 barInlet pressure 1: 3 ... 4 bar

  134,805,000 ریال 141,900,000 ریال 5% موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • رگلاتور پروپرشنال مدل MPPES-3-1/2-6-420 فستو Proportional pressure regulatorValve function: 3-way closed proportional-pressure regulatorPneumatic connection, port 1: G1/2Pressure regulation range: 0 ... 6 barInlet pressure 1: 7 ... 8 bar

  220,495,000 ریال 232,100,000 ریال 5% موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • رگلاتور پروپرشنال مدل MPPES-3-1/4-10-010 فستو Proportional pressure regulatorValve function: 3-way closed proportional-pressure regulatorPneumatic connection, port 1: G1/4Pressure regulation range: 0 ... 10 barInlet pressure 1: 11 ... 12 bar

  180,975,000 ریال 190,500,000 ریال 5% موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • رگلاتور پروپرشنال مدل MPPES-3-1/4-2-010 فستو Proportional pressure regulator Valve function: 3-way closed proportional-pressure regulatorPneumatic connection, port 1: G1/4Pressure regulation range: 0 ... 2 barInlet pressure 1: 3 ... 4 bar

  180,975,000 ریال 190,500,000 ریال 5% موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • رگلاتور پروپرشنال مدل MPPES-3-1/4-6-420 فستو Proportional pressure regulatorValve function: 3-way closed proportional-pressure regulatorPneumatic connection, port 1: G1/4Pressure regulation range: 0 ... 6 barInlet pressure 1: 7 ... 8 bar

  180,975,000 ریال 190,500,000 ریال 5% موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • رگلاتور پروپرشنال مدل MPPES-3-1/8-2-010 فستو Proportional pressure regulatorValve function: 3-way closed proportional-pressure regulatorPneumatic connection, port 1: G1/8Pressure regulation range: 0 ... 2 barInlet pressure 1: 3 ... 4 bar

  134,805,000 ریال 141,900,000 ریال 5% موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود

لیست مقایسه محصولات

انصراف
جستجوی پیشرفته
فیلترهای فعال:
  سازنده
  نوع فعال سازی یا تحریک
  دامنه تنظیم فشار
  اتصال پنیوماتیکی