• سنسور مجاورتی مدل SIEA-M8B-PU-S فستو Proximity sensor With plug, flush mountingSize: M8Measuring principle: InductiveType of installation: flushElectrical connection: Plug / M8x1 / 3-pinOperating voltage range DC: 15 ... 30 V

  19,740,000 ریال قبل از ثبت سفارش با ما تماس بگیرید 02133955872
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  قابل سفارش گذاری
  قبل از ثبت سفارش با ما تماس بگیرید 02133955872
 • سنسور مجاورتی مدل SIEA-M12B-UI-S فستو Proximity sensor With plug, flush mountingSize: M12Measuring principle: InductiveType of installation: flushElectrical connection: Plug / M12x1 / 4-pinOperating voltage range DC: 15 ... 30 V

  15,140,000 ریال قبل از ثبت سفارش با ما تماس بگیرید 02133955872
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  قابل سفارش گذاری
  قبل از ثبت سفارش با ما تماس بگیرید 02133955872
 • سنسور مجاورتی مدل SIEA-M18B-UI-S فستو Proximity sensor With plug, flush mountingSize: M18Measuring principle: InductiveType of installation: flushElectrical connection: Plug / M12x1 / 4-pinOperating voltage range DC: 15 ... 30 V

  15,900,000 ریال قبل از ثبت سفارش با ما تماس بگیرید 02133955872
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  قابل سفارش گذاری
  قبل از ثبت سفارش با ما تماس بگیرید 02133955872
 • سنسور مجاورتی مدل SIEA-M30B-UI-S فستو Proximity sensor With plug, flush mountingSize: M30Measuring principle: InductiveType of installation: flushElectrical connection: Plug / M12x1 / 4-pinOperating voltage range DC: 15 ... 30 V

  18,980,000 ریال قبل از ثبت سفارش با ما تماس بگیرید 02133955872
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  قابل سفارش گذاری
  قبل از ثبت سفارش با ما تماس بگیرید 02133955872

لیست مقایسه محصولات

انصراف