• روغن زن واحد مراقبت فستو مدل LOE-D-MAXI Lubricator Without threaded connection plates with FRB threaded pin, with metal bowl guard.Operating pressure: 0 ... 16 barMinimum flow rate for lubricator function: 10 l/min

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • روغن زن واحد مراقبت Lubricator Without threaded connection plates with FRB threaded pin, with metal bowl guard.Operating pressure: 0 ... 16 barMinimum flow rate for lubricator function: 8 l/min

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • روغن زن واحد مراقبت Lubricator With metal bowl guard.Pneumatic connection, port 1: G3/4Standard nominal flow rate: 8400 l/minOperating pressure: 0 ... 16 barMinimum flow rate for lubricator function: 10 l/min

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • روغن زن واحد مراقبت Lubricator Metal bowl, direction of flow: from left to right.Design structure: proportional standard mist lubricatorOperating pressure: 1 ... 16 barMinimum flow rate for lubricator function: 100 l/min

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • روغن زن واحد مراقبت Lubricator Metal bowl, direction of flow: from left to right.Pneumatic connection, port 1: InternalStandard nominal flow rate: 20000 ... 22000 l/minOperating pressure: 1 ... 16 barMinimum flow rate for lubricator function: 400 l/min

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • Lubricator Without threaded connection plates with FRB threaded pin, with metal bowl guard.Operating pressure: 0 ... 16 barMinimum flow rate for lubricator function: 3 l/min

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • روغن زن واحد مراقبت Lubricator Plastic bowl with plastic bowl guard, direction of flow: from left to right.Pneumatic connection, port 1: G1/4Standard nominal flow rate: 2200 l/minAmbient temperature: -10 ... 60 °CMinimum flow rate for lubricator function: 40 l/min

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • رگولاتور تنظیم فشار LR-1/4-D-MINI Pressure regulatorPneumatic connection, port 1: G1/4Standard nominal flow rate: 1500 l/minPressure regulation range: 0.5 ... 12 barMax. pressure hysteresis: 0.2 bar

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • واحد مراقبت هوای فشرده Service unit Filter/regulator/lubricator combination,  40  µm filter, with metal bowl guard. With manual condensate drain.Pneumatic connection, port 1: G1Standard nominal flow rate: 8500 l/minPressure regulation range: 0.5 ... 12 barGrade of filtration: 40 µm

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • رگولاتور تنظیم فشار Pressure regulatorPneumatic connection, port 1: G1/4Standard nominal flow rate: 2100 l/minPressure regulation range: 0.5 ... 12 barMax. pressure hysteresis: 0.2 bar

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • شیر قطع و وصل برقی پنوماتیکی On-off valve For service units, without threaded connection plates with FRB threaded pinOperating pressure: 2.5 ... 16 barType of actuation: electrical

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • فیلتر رگولاتور Filter regulator With metal bowl guard and pressure gauge. With manual condensate drain.Pneumatic connection, port 1: G1/2Standard nominal flow rate: 3400 l/minPressure regulation range: 0.5 ... 12 barGrade of filtration: 40 µm

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • فیلتر رگلاتور 1 اینچ MAXI مدل LFR-1-D-MAXI فستو Filter regulator With metal bowl guard and pressure gauge. With manual condensate drain.Pneumatic connection, port 1: G1Standard nominal flow rate: 10000 l/minPressure regulation range: 0.5 ... 12 barGrade of filtration: 40 µm

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • فیلتر رگلاتور Filter regulator With metal bowl guard and pressure gauge. With manual condensate drain.Pneumatic connection, port 1: G1/8Standard nominal flow rate: 750 l/minPressure regulation range: 0.5 ... 12 barGrade of filtration: 40 µm

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • فیلتر رگلاتور Filter regulator With metal bowl guard and pressure gauge. With automatic condensate drain.Pneumatic connection, port 1: G1Standard nominal flow rate: 10000 l/minPressure regulation range: 0.5 ... 12 barGrade of filtration: 40 µm

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • فیلتر رگلاتور Filter regulator With metal bowl guard and pressure gauge. With manual condensate drain.Pneumatic connection, port 1: G3/8Standard nominal flow rate: 3100 l/minPressure regulation range: 0.5 ... 12 barGrade of filtration: 40 µm

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • فیلتر رگلاتور Filter regulator With metal bowl guard and pressure gauge. With manual condensate drain.Pneumatic connection, port 1: G1/4Standard nominal flow rate: 1400 l/minPressure regulation range: 0.5 ... 12 barGrade of filtration: 40 µm

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • فیلتر رگلاتور Filter regulator With lockable regulator head and pressure gauge, for nominal pressure 12 bar, for unlubricated compressed airPneumatic connection, port 1: G3/4Standard nominal flow rate: 9700 l/minPressure regulation range: 0.5 ... 12 barGrade of filtration: 40 µm

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • رگلاتور پنیوماتیک (شیر کنترل فشار) Pressure regulatorPneumatic connection, port 1: G3/8Standard nominal flow rate: 3200 l/minPressure regulation range: 0.5 ... 12 barMax. pressure hysteresis: 0.2 bar

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • رگلاتور تنظیم فشار Pressure regulator 12 bar maximum output pressure, with pressure gauge, lockable regulator head, direction of flow: from left to rightPneumatic connection, port 1: G1/8Standard nominal flow rate: 1000 l/minPressure regulation range: 0.5 ... 12 barMax. pressure hysteresis: 0.25 bar

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • رگلاتور تنظیم فشار Pressure regulator 4 bar maximum output pressure, with pressure gauge, lockable regulator head, direction of flow: from left to rightPneumatic connection, port 1: G1/8Standard nominal flow rate 1200 l/minPressure regulation range 0.3 ... 4 barMax. pressure hysteresis 0.25 bar

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • رگلاتور تنظیم فشار Pressure regulator 4 bar maximum output pressure, with pressure gauge, lockable regulator head, direction of flow: from right to leftPneumatic connection, port 1: G1/8Standard nominal flow rate: 1200 l/minPressure regulation range: 0.3 ... 4 barMax. pressure hysteresis: 0.25 bar

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • رگلاتور تنظیم فشار Pressure regulator maximum output pressure 7 bar, without pressure gauge, flow direction from left to right.Pneumatic connection, port 1: G1/8Standard nominal flow rate: 1150 l/minPressure regulation range: 0.3 ... 7 barMax. pressure hysteresis: 0.25 bar

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • رگلاتور تنظیم فشار Pressure regulator 7 bar maximum output pressure, with pressure gauge, lockable regulator head, direction of flow: from left to rightPneumatic connection, port 1: G1/8Standard nominal flow rate: 1150 l/minPressure regulation range: 0.3 ... 7 barMax. pressure hysteresis: 0.25 bar

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • واحد مراقبت هوای فشرده Service unit Filter/regulator/lubricator combination,  40  µm filter, with metal bowl guard. With manual condensate drain.Pneumatic connection, port 1: G3/8Standard nominal flow rate: 2000 l/minPressure regulation range: 0.5 ... 12 barGrade of filtration: 40 µm

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • واحد مراقبت هوای فشرده Service unit Filter/regulator/lubricator combination,  40  µm filter, with metal bowl guard. With manual condensate drain.Pneumatic connection, port 1: G1/2Standard nominal flow rate: 2600 l/minPressure regulation range: 0.5 ... 12 barGrade of filtration: 40 µm

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • واحد مراقبت هوای فشرده Service unit Filter/regulator/lubricator combination, 40 µm filter, with metal bowl guard. With automatic condensate drainPneumatic connection, port 1: G1/8Standard nominal flow rate: 700 l/minPressure regulation range: 0.5 ... 12 barGrade of filtration: 40 µm

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • واحد مراقبت ترکیبی Filter-regulator-lubricator combination, 12 bar maximum output pressure, 40 µm filter, with pressure gauge, lockable regulator head, plastic bowl with plastic bowl guard, manual condensate drain, direction of flow: from left to rightPneumatic connection, port 1: G1/2Standard nominal flow rate: 3700 l/minPressure regulation range: 0.5...

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • واحد مراقبت هوای فشرده Service unit Filter/regulator/lubricator combination, 40 µm filter, with metal bowl guard. With automatic condensate drainPneumatic connection, port 1: G3/4Standard nominal flow rate: 8300 l/minPressure regulation range: 0.5 ... 12 barGrade of filtration: 40 µm

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • واحد مراقبت هوای فشرده Service unit Filter/regulator/lubricator combination, 40 µm filter, with metal bowl guard. With automatic condensate drainPneumatic connection, port 1: G1/2Standard nominal flow rate: 2600 l/minPressure regulation range: 0.5 ... 12 barGrade of filtration: 40 µm

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • شیر دستی قطع و وصل پنوماتیکی فستو HE-D-MINI For service units, without threaded connection plates with FRB threaded pinOperating pressure: 0 ... 16 barType of actuation: manual

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • شیر قطع و وصل برقی On-off valve For service units, without threaded connection plates with FRB threaded pinOperating pressure: 2.5 ... 16 barType of actuation: electrical

  0 نقد(ها)
  بیشتر

لیست مقایسه محصولات

انصراف
جستجوی پیشرفته
فیلترهای فعال:
  سایز
  نوع فعال سازی یا تحریک
  نوع بازگشت به وضعیت
  مقدار جریان استاندارد
  درجه اندازه گیری فشار (گیج)
  تخلیه اتوماتیک مایعات