• کنترل جریان / صدا خفه کن Flow control/silencer Flow control valve with integrated silencer for exhaust air flow control with certain designs of valves.Valve function: Flow control – silencer functionPneumatic connection, port 1: G1/4Adjusting element: Slotted head screw

  2,769,250 ریال 2,915,000 ریال 5% موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • کنترل جریان / صدا خفه کن Flow control/silencer Flow control valve with integrated silencer for exhaust air flow control with certain designs of valves.Valve function: Flow control – silencer functionPneumatic connection, port 1: G1/2Adjusting element: Slotted head screw

  3,675,000 ریال موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  قابل سفارش گذاری
  موجود
 • کنترل جریان / صدا خفه کن GRU-3/8-B Flow control valve with integrated silencer for exhaust air flow control with certain designs of valves.Valve function: Flow control – silencer functionPneumatic connection, port 1: G3/8Adjusting element: Slotted head screw

  3,225,250 ریال 3,395,000 ریال 5% موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • کنترل جریان / صدا خفه کن Flow control/silencer Flow control valve with integrated silencer for exhaust air flow control with certain designs of valves.Valve function: Flow control – silencer functionPneumatic connection, port 1: G3/4Adjusting element: Slotted head screw

  5,795,000 ریال قبل از ثبت سفارش با ما تماس بگیرید 02133955872
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  قابل سفارش گذاری
  قبل از ثبت سفارش با ما تماس بگیرید 02133955872
 • کنترل جریان / صدا خفه کن Flow control/silencer Flow control valve with integrated silencer for exhaust air flow control with certain designs of valves.Valve function: Flow control – silencer functionPneumatic connection, port 1: G1/8Adjusting element: Slotted head screw

  2,346,500 ریال 2,470,000 ریال 5% موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • دریچه کنترل جریان هوای خروجی Exhaust air flow control valve With sintered metal silencer.Valve function: Flow control – silencer functionStandard nominal flow rate in flow control direction: 3600 l/minPneumatic connection, port 1: G1/2Operating pressure: 0 ... 10 barAdjusting element: Slotted head screw

  2,717,000 ریال 2,860,000 ریال 5% موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • دریچه کنترل جریان هوای خروجی Exhaust air flow control valve With sintered metal silencer.Valve function: Flow control – silencer functionStandard nominal flow rate in flow control direction: 996 l/minPneumatic connection, port 1: G1/4Operating pressure: 0 ... 10 barAdjusting element: Slotted head screw

  1,752,750 ریال 1,845,000 ریال 5% موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • دریچه کنترل جریان هوای خروجی Exhaust air flow control valve With sintered metal silencer.Valve function: Flow control – silencer functionStandard nominal flow rate in flow control direction: 520 l/minPneumatic connection, port 1: G1/8Operating pressure: 0 ... 10 barAdjusting element: Slotted head screw

  1,548,500 ریال 1,630,000 ریال 5% موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • دریچه کنترل جریان هوای خروجی Exhaust air flow control valve With sintered metal silencer.Valve function: Flow control – silencer functionStandard nominal flow rate in flow control direction: 2000 l/minPneumatic connection, port 1: G3/8Operating pressure: 0 ... 10 barAdjusting element: Slotted head screw

  2,156,500 ریال 2,270,000 ریال 5% موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود

لیست مقایسه محصولات

انصراف