• سیلندر استاندارد پنوماتیک قطر 32 As per ISO 15552, with profile cylinder barrel, for proximity sensing, with adjustable cushioning at both end positions.Mode of operation: double-actingPiston diameter: 32 mmTheoretical force at 6 bar, advance stroke: 483 NStroke: 2 ... 2000 mmCushioning: PPV: Pneumatic cushioning adjustable at both ends آموزش تعویض...

  16,914,000 ریال موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • سیلندر استاندارد پنوماتیک قطر 40 As per ISO 15552, with profile cylinder barrel, for proximity sensing, with adjustable cushioning at both end positions.Mode of operation: double-actingPiston diameter: 40 mmTheoretical force at 6 bar, advance stroke: 754 NStroke: 2 ... 2000 mmCushioning: PPV: Pneumatic cushioning adjustable at both ends آموزش تعویض...

  19,095,000 ریال موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  قابل سفارش گذاری
  موجود
 • سیلندر استاندارد پنوماتیک قطر 50 As per ISO 15552, with profile cylinder barrel, for proximity sensing, with adjustable cushioning at both end positions.Mode of operation: double-actingPiston diameter: 50 mmTheoretical force at 6 bar, advance stroke: 1178 NStroke: 2 ... 2000 mmCushioning: PPV: Pneumatic cushioning adjustable at both ends آموزش تعویض...

  21,940,000 ریال موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  قابل سفارش گذاری
  موجود
 • Twin-piston cylinder With two parallel piston rods, for proximity sensing, with elastic cushioning rings in end positions.Piston diameter: 10 mmTheoretical force at 6 bar, advance stroke: 94 NStroke: 10 mmCushioning: P: Flexible cushioning rings/plates at both endsPosition detection: For proximity sensor

  52,580,000 ریال موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  قابل سفارش گذاری
  موجود
 • سیلندرهای استاندارد پنیوماتیک قطر 63 As per ISO 15552, with profile cylinder barrel, for proximity sensing, with adjustable cushioning at both end positions.Mode of operation: double-actingPiston diameter: 63 mmTheoretical force at 6 bar, advance stroke: 1870 NStroke: 3 ... 2000 mmCushioning: PPV: Pneumatic cushioning adjustable at both ends آموزش تعویض...

  25,860,000 ریال قبل از ثبت سفارش با ما تماس بگیرید 02133955872
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  قابل سفارش گذاری
  قبل از ثبت سفارش با ما تماس بگیرید 02133955872
 • سیلندرهای استاندارد پنیوماتیک قطر 80 As per ISO 15552, with profile cylinder barrel, for proximity sensing, with adjustable cushioning at both end positions.Mode of operation: double-actingPiston diameter: 80 mmTheoretical force at 6 bar, advance stroke: 3016 NStroke: 3 ... 2000 mmCushioning: PPV: Pneumatic cushioning adjustable at both ends آموزش تعویض...

  34,120,000 ریال قبل از ثبت سفارش با ما تماس بگیرید 02133955872
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  قابل سفارش گذاری
  قبل از ثبت سفارش با ما تماس بگیرید 02133955872
 • سیلندر استاندارد پنوماتیک قطر 100 As per ISO 15552, with profile cylinder barrel, for proximity sensing, with adjustable cushioning at both end positions.Mode of operation: double-actingPiston diameter: 100 mmTheoretical force at 6 bar, advance stroke: 4712 NStroke: 3 ... 2000 mmCushioning: PPV: Pneumatic cushioning adjustable at both ends آموزش تعویض...

  45,680,000 ریال قبل از ثبت سفارش با ما تماس بگیرید 02133955872
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  قابل سفارش گذاری
  قبل از ثبت سفارش با ما تماس بگیرید 02133955872
 • سیلندرهای استاندارد پنیوماتیک قطر 125 As per ISO 15552, with profile cylinder barrel, for proximity sensing, with adjustable cushioning at both end positions.Mode of operation: double-actingPiston diameter: 125 mmTheoretical force at 6 bar, advance stroke: 7363 NStroke: 3 ... 2000 mmCushioning: PPV: Pneumatic cushioning adjustable at both ends آموزش...

  70,490,000 ریال قبل از ثبت سفارش با ما تماس بگیرید 02133955872
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  قابل سفارش گذاری
  قبل از ثبت سفارش با ما تماس بگیرید 02133955872
 • جک یا سیلندر کامپکت پنوماتیک قطر 12 فستو مدل ADVU Compact cylinder For proximity sensing. Piston-rod end with male threadMode of operation: double-actingPiston diameter: 12 mmTheoretical force at 6 bar, advance stroke: 68 NStroke: 1 ... 200 mmCushioning: P: Flexible cushioning rings/plates at both ends

  13,865,000 ریال قبل از ثبت سفارش با ما تماس بگیرید 02133955872
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  قابل سفارش گذاری
  قبل از ثبت سفارش با ما تماس بگیرید 02133955872
 • جک یا سیلندر کامپکت پنوماتیک قطر 16 فستو مدل ADVU For proximity sensing. Piston-rod end with male threadMode of operation: double-actingPiston diameter: 16 mmTheoretical force at 6 bar, advance stroke: 121 NStroke: 1 ... 200 mmCushioning: P: Flexible cushioning rings/plates at both ends

  14,430,000 ریال قبل از ثبت سفارش با ما تماس بگیرید 02133955872
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  قابل سفارش گذاری
  قبل از ثبت سفارش با ما تماس بگیرید 02133955872
 • جک یا سیلندر کامپکت پنوماتیک قطر 20 فستو مدل ADVU Compact cylinder For proximity sensing. Piston-rod end with male threadMode of operation: double-actingPiston diameter: 20 mmTheoretical force at 6 bar, advance stroke: 188 NStroke: 1 ... 200 mmCushioning: P: Flexible cushioning rings/plates at both ends

  14,890,000 ریال قبل از ثبت سفارش با ما تماس بگیرید 02133955872
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  قابل سفارش گذاری
  قبل از ثبت سفارش با ما تماس بگیرید 02133955872
 • جک یا سیلندر کامپکت پنوماتیک قطر 25 فستو مدل ADVU Compact cylinder For proximity sensing. Piston-rod end with male threadMode of operation: double-actingPiston diameter: 25 mmTheoretical force at 6 bar, advance stroke: 295 NStroke: 1 ... 200 mmCushioning: P: Flexible cushioning rings/plates at both ends

  16,675,000 ریال قبل از ثبت سفارش با ما تماس بگیرید 02136619028
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  قابل سفارش گذاری
  قبل از ثبت سفارش با ما تماس بگیرید 02136619028
 • جک یا سیلندر کامپکت پنوماتیک قطر 32 فستو مدل ADVU Compact cylinder For proximity sensing. Piston-rod end with male threadMode of operation: double-actingPiston diameter: 32 mmTheoretical force at 6 bar, advance stroke: 483 NStroke: 1 ... 300 mmCushioning: P: Flexible cushioning rings/plates at both ends

  18,210,000 ریال قبل از ثبت سفارش با ما تماس بگیرید 02133955872
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  قابل سفارش گذاری
  قبل از ثبت سفارش با ما تماس بگیرید 02133955872
 • جک یا سیلندر کامپکت پنوماتیک قطر 40 فستو مدل ADVU Compact cylinder For proximity sensing. Piston-rod end with male threadMode of operation: double-actingPiston diameter: 40 mmTheoretical force at 6 bar, advance stroke: 754 NStroke: 1 ... 300 mmCushioning: P: Flexible cushioning rings/plates at both ends

  24,070,000 ریال قبل از ثبت سفارش با ما تماس بگیرید 02136619028
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  قابل سفارش گذاری
  قبل از ثبت سفارش با ما تماس بگیرید 02136619028
 • جک یا سیلندر کامپکت پنوماتیک قطر 50 فستو مدل ADVU Compact cylinder For proximity sensing. Piston-rod end with male threadMode of operation: double-actingPiston diameter: 50 mmTheoretical force at 6 bar, advance stroke: 1178 NStroke: 1 ... 300 mmCushioning: P: Flexible cushioning rings/plates at both ends

  28,570,000 ریال قبل از ثبت سفارش با ما تماس بگیرید 02136619028
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  قابل سفارش گذاری
  قبل از ثبت سفارش با ما تماس بگیرید 02136619028
 • جک یا سیلندر کامپکت پنوماتیک قطر 63 فستو مدل ADVU Compact cylinder For proximity sensing. Piston-rod end with male threadMode of operation: double-actingPiston diameter: 63 mmTheoretical force at 6 bar, advance stroke: 1870 NStroke: 1 ... 300 mmCushioning: P: Flexible cushioning rings/plates at both ends

  35,400,000 ریال قبل از ثبت سفارش با ما تماس بگیرید 02133955872
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  قابل سفارش گذاری
  قبل از ثبت سفارش با ما تماس بگیرید 02133955872
 • ضربه گیر هیدرولیکی Shock absorberStroke: 8 mmMax. energy consumption per stroke: 3 JCushioning: self-adjusting

  31,815,500 ریال 33,490,000 ریال 5% موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • روتاری درایو - درایو نیمه چرخشی Semi-rotary driveSize: 40Theoretical torque at 6 bar: 25 ... 32.2 NmSwivel angle: 360 degPermissible mass moment of inertia: 0.02 ... 0.7 kgm2Position detection: For proximity sensor

  479,940,000 ریال 505,200,000 ریال 5% موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • ضربه گیر هیدرولیکی فستوقدرت ضربه گیری و نیروی توقف ۱۰۰۰ نیوتن دارای قطر پیستون ۱۲ میلی متر و کورس حرکتی ۱۲ میلی مترShock absorberStroke: 12 mmMax. energy consumption per stroke: 10 JCushioning: self-adjusting

  19,855,000 ریال 20,900,000 ریال 5% موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • ضربه گیر هیدرولیکی فستوقدرت ضربه گیری و نیروی توقف ۵۰۰ نیوتن دارای قطر پیستون ۸ میلی متر و کورس حرکتی ۸ میلی مترShock absorberStroke: 8 mmMax. energy consumption per stroke: 3 JCushioning: self-adjusting

  17,128,500 ریال 18,030,000 ریال 5% موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • ضربه گیر هیدرولیکی فستوقدرت ضربه گیری و نیروی توقف ۲۰۰۰ نیوتن دارای قطر پیستون ۱۶ میلی متر و کورس حرکتی ۲۰ میلی مترShock absorberStroke: 20 mmMax. energy consumption per stroke: 30 JCushioning: self-adjusting

  26,800,000 ریال قبل از ثبت سفارش با ما تماس بگیرید 02133955872
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  قابل سفارش گذاری
  قبل از ثبت سفارش با ما تماس بگیرید 02133955872
 • ضربه گیر هیدرولیکی فستوقدرت ضربه گیری و نیروی توقف ۲۰۰ نیوتن دارای قطر پیستون ۵ میلی متر و کورس حرکتی ۵ میلی مترShock absorberStroke: 5 mmMax. energy consumption per stroke: 1 JCushioning: self-adjusting

  11,571,000 ریال 12,180,000 ریال 5% موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • ضربه گیر هیدرولیکی فستوقدرت ضربه گیری و نیروی توقف ۴۰۰۰ نیوتن دارای قطر پیستون ۲۵ میلی متر و کورس حرکتی ۴۰ میلی مترShock absorberStroke: 40 mmMax. energy consumption per stroke: 160 JCushioning: self-adjusting

  47,405,000 ریال 49,900,000 ریال 5% موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • ضربه گیر هیدرولیکی فستوقدرت ضربه گیری و نیروی توقف ۶۰۰۰ نیوتن دارای قطر پیستون ۳۲ میلی متر و کورس حرکتی ۶۰ میلی مترShock absorberStroke: 60 mmMax. energy consumption per stroke: 380 JCushioning: self-adjusting

  63,488,500 ریال 66,830,000 ریال 5% موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • ضربه گیر هیدرولیکی فستوقدرت ضربه گیری و نیروی توقف ۳۰۰ نیوتن دارای قطر پیستون ۷ میلی متر و کورس حرکتی ۵ میلی مترShock absorberStroke: 5 mmMax. energy consumption per stroke: 2 JCushioning: self-adjusting

  12,710,000 ریال قبل از ثبت سفارش با ما تماس بگیرید 02133955872
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  قابل سفارش گذاری
  قبل از ثبت سفارش با ما تماس بگیرید 02133955872
 • ضربه گیر هیدرولیکی فستو قدرت ضربه گیری و نیروی توقف ۱۰۰ نیوتن دارای قطر پیستون ۴ میلی متر و کورس حرکتی ۴ میلی مترShock absorber For HGDS swivel gripper unitStroke: 4 mmMax. energy consumption per stroke: 0.6 JCushioning: self-adjusting

  13,770,000 ریال قبل از ثبت سفارش با ما تماس بگیرید 02133955872
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  قابل سفارش گذاری
  قبل از ثبت سفارش با ما تماس بگیرید 02133955872
 • جک پنیوماتیک راهنما دار DPZ فستو Twin-piston cylinder With two parallel piston rods, for proximity sensing, with elastic cushioning rings in end positions.Piston diameter: 16 mmTheoretical force at 6 bar, advance stroke: 180 NStroke: 10 mmCushioning: P: Flexible cushioning rings/plates at both endsPosition detection: For proximity sensor

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • جک پنیوماتیک راهنما دار DPZ فستو Twin-piston cylinder With two parallel piston rods, for proximity sensing, with elastic cushioning rings in end positionsPiston diameter: 16 mmTheoretical force at 6 bar, advance stroke: 242 NStroke: 10 mmCushioning: P: Flexible cushioning rings/plates at both endsPosition detection: For proximity sensor

  56,145,000 ریال 59,100,000 ریال 5% موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • ماژول کلمپ یا ترمز مکانیکی EV-25-4 فستو Clamping module With reset functionClamping surface: Ø 25Stroke: 4 mm

  7,182,000 ریال 7,560,000 ریال 5% موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • ماژول کلمپ یا ترمز مکانیکی EV-16-4 فستو Clamping module With reset functionClamping surface: Ø 16Stroke: 4 mm

  5,833,000 ریال 6,140,000 ریال 5% موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • ماژول کلمپ یا ترمز مکانیکی EV-20-4 فستو Clamping module With reset functionClamping surface: Ø 20Stroke: 4 mm

  6,393,500 ریال 6,730,000 ریال 5% موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • ماژول کلمپ یا ترمز مکانیکی EV-63-5 فستو Clamping module With reset functionClamping surface: Ø 63Stroke: 5 mm

  15,846,000 ریال 16,680,000 ریال 5% موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود

لیست مقایسه محصولات

انصراف
جستجوی پیشرفته
فیلترهای فعال:
  کورس های استاندارد سیلندر (با انتخاب هریک قیمت تغییر خواهد کرد)
  کورس های استاندارد سیلندر کامپکت
  سایز
  حالت عملیاتی
  اتصال پنیوماتیکی