• ضربه گیر هیدرولیکی Shock absorberStroke: 8 mmMax. energy consumption per stroke: 3 JCushioning: self-adjusting

  31,815,500 ریال 33,490,000 ریال 5% موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • ضربه گیر هیدرولیکی فستوقدرت ضربه گیری و نیروی توقف ۱۰۰۰ نیوتن دارای قطر پیستون ۱۲ میلی متر و کورس حرکتی ۱۲ میلی مترShock absorberStroke: 12 mmMax. energy consumption per stroke: 10 JCushioning: self-adjusting

  19,855,000 ریال 20,900,000 ریال 5% موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • ضربه گیر هیدرولیکی فستوقدرت ضربه گیری و نیروی توقف ۵۰۰ نیوتن دارای قطر پیستون ۸ میلی متر و کورس حرکتی ۸ میلی مترShock absorberStroke: 8 mmMax. energy consumption per stroke: 3 JCushioning: self-adjusting

  17,128,500 ریال 18,030,000 ریال 5% موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • ضربه گیر هیدرولیکی فستوقدرت ضربه گیری و نیروی توقف ۲۰۰۰ نیوتن دارای قطر پیستون ۱۶ میلی متر و کورس حرکتی ۲۰ میلی مترShock absorberStroke: 20 mmMax. energy consumption per stroke: 30 JCushioning: self-adjusting

  26,800,000 ریال قبل از ثبت سفارش با ما تماس بگیرید 02133955872
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  قابل سفارش گذاری
  قبل از ثبت سفارش با ما تماس بگیرید 02133955872
 • ضربه گیر هیدرولیکی فستوقدرت ضربه گیری و نیروی توقف ۲۰۰ نیوتن دارای قطر پیستون ۵ میلی متر و کورس حرکتی ۵ میلی مترShock absorberStroke: 5 mmMax. energy consumption per stroke: 1 JCushioning: self-adjusting

  11,571,000 ریال 12,180,000 ریال 5% موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • ضربه گیر هیدرولیکی فستوقدرت ضربه گیری و نیروی توقف ۴۰۰۰ نیوتن دارای قطر پیستون ۲۵ میلی متر و کورس حرکتی ۴۰ میلی مترShock absorberStroke: 40 mmMax. energy consumption per stroke: 160 JCushioning: self-adjusting

  47,405,000 ریال 49,900,000 ریال 5% موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • ضربه گیر هیدرولیکی فستوقدرت ضربه گیری و نیروی توقف ۶۰۰۰ نیوتن دارای قطر پیستون ۳۲ میلی متر و کورس حرکتی ۶۰ میلی مترShock absorberStroke: 60 mmMax. energy consumption per stroke: 380 JCushioning: self-adjusting

  63,488,500 ریال 66,830,000 ریال 5% موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • ضربه گیر هیدرولیکی فستوقدرت ضربه گیری و نیروی توقف ۳۰۰ نیوتن دارای قطر پیستون ۷ میلی متر و کورس حرکتی ۵ میلی مترShock absorberStroke: 5 mmMax. energy consumption per stroke: 2 JCushioning: self-adjusting

  12,710,000 ریال قبل از ثبت سفارش با ما تماس بگیرید 02133955872
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  قابل سفارش گذاری
  قبل از ثبت سفارش با ما تماس بگیرید 02133955872
 • ضربه گیر هیدرولیکی فستو قدرت ضربه گیری و نیروی توقف ۱۰۰ نیوتن دارای قطر پیستون ۴ میلی متر و کورس حرکتی ۴ میلی مترShock absorber For HGDS swivel gripper unitStroke: 4 mmMax. energy consumption per stroke: 0.6 JCushioning: self-adjusting

  13,770,000 ریال قبل از ثبت سفارش با ما تماس بگیرید 02133955872
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  قابل سفارش گذاری
  قبل از ثبت سفارش با ما تماس بگیرید 02133955872

لیست مقایسه محصولات

انصراف