• تقسیم هوای 4 راهه سایز 1/8 فستو Distributor block Pneumatic connection, supply line: G1/8Pneumatic connection, output: G1/8Number of supply lines: 1Number of outputs: 3

  1,330,000 ریال 1,400,000 ریال 5% موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • تقسیم هوای 4 راهه سایز 1/4 فستو Distributor block Pneumatic connection, supply line: G1/4Pneumatic connection, output: G1/4Number of supply lines: 1Number of outputs: 3

  2,090,000 ریال 2,200,000 ریال 5% موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • تقسیم هوای 8 راهه سایز 1/8 فستو Distributor block Pneumatic connection, supply line: G3/8Pneumatic connection, output: G1/8Number of supply lines: 1Number of outputs: 8

  6,365,000 ریال 6,700,000 ریال 5% موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود

لیست مقایسه محصولات

انصراف