• شیر قطع و وصل برقی پنوماتیکی On-off valve For service units, without threaded connection plates with FRB threaded pinOperating pressure: 2.5 ... 16 barType of actuation: electrical

  14,981,500 ریال 15,770,000 ریال 5% موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • شیر دستی قطع و وصل پنوماتیکی فستو HE-D-MINI For service units, without threaded connection plates with FRB threaded pinOperating pressure: 0 ... 16 barType of actuation: manual

  7,191,500 ریال 7,570,000 ریال 5% موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • شیر قطع و وصل برقی On-off valve For service units, without threaded connection plates with FRB threaded pinOperating pressure: 2.5 ... 16 barType of actuation: electrical

  18,354,000 ریال 19,320,000 ریال 5% موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • شیر قطع و وصل برقی پنوماتیک فستو On-off valve For service units, without threaded connection plates with FRB threaded pinOperating pressure: 2.5 ... 16 barType of actuation: electrical

  12,920,000 ریال 13,600,000 ریال 5% موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • شیر قطع و وصل دستی On-off valve For service units, without threaded connection plates with FRB threaded pinOperating pressure: 0 ... 16 barType of actuation: manual

  12,093,500 ریال 12,730,000 ریال 5% موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • شیر دستی قطع و وصل پنوماتیکی فستو On-off valve For service units, without threaded connection plates with FRB threaded pinOperating pressure: 0 ... 16 barType of actuation: manual

  9,262,500 ریال 9,750,000 ریال 5% موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • شیر قطع و وصل برقی پنوماتیکی On-off valve For service units, without threaded connection plates with FRB threaded pin. Gradual pressure build-up. The valve function is equivalent to a 2/2-way directional control valve.Operating pressure: 3 ... 16 barType of actuation: pneumatic

  10,640,000 ریال 11,200,000 ریال 5% موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • شیر قطع و وصل برقی پنوماتیکی On-off valve For service units, without threaded connection plates with FRB threaded pin. Gradual pressure build-up. The valve function is equivalent to a 2/2-way directional control valve.Operating pressure: 3 ... 16 barType of actuation: pneumatic

  13,585,000 ریال 14,300,000 ریال 5% موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • شیر قطع و وصل برقی پنوماتیکی On-off valve For service units, without threaded connection plates with FRB threaded pin. Gradual pressure build-up. The valve function is equivalent to a 2/2-way directional control valve.Operating pressure: 3 ... 16 barType of actuation: pneumatic

  8,322,000 ریال 8,760,000 ریال 5% موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • شیر قطع و وصل برقی پنوماتیکی مدل HEE-D-MAXI-110 On-off valve For service units, without threaded connection plates with FRB threaded pinOperating pressure: 2.5 ... 16 barType of actuation: electrical

  19,066,500 ریال 20,070,000 ریال 5% موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • شیر قطع و وصل برقی پنوماتیک فستو مدل HEE-3/8-D-MINI-24 On-off valve Used in conjunction with service units.Pneumatic connection, port 1: G3/8Standard nominal flow rate: 1600 l/minOperating pressure: 2.5 ... 16 barType of actuation: electrical

  13,830,000 ریال قبل از ثبت سفارش با ما تماس بگیرید 02133955872
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  قابل سفارش گذاری
  قبل از ثبت سفارش با ما تماس بگیرید 02133955872
 • شیر قطع و وصل برقی پنوماتیک فستو مدل HEE-1/2-D-MIDI-24 On-off valve Used in conjunction with service units.Pneumatic connection, port 1: G1/2Standard nominal flow rate: 3600 l/minOperating pressure: 2.5 ... 16 barType of actuation: electrical

  15,675,000 ریال 16,500,000 ریال 5% موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • شیر قطع و وصل برقی پنوماتیک فستو مدل HEE-1-D-MAXI-24 On-off valve Used in conjunction with service units.Pneumatic connection, port 1: G1Standard nominal flow rate: 6500 l/minOperating pressure: 2.5 ... 16 barType of actuation: electrical

  19,351,500 ریال 20,370,000 ریال 5% موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود

لیست مقایسه محصولات

انصراف
جستجوی پیشرفته
فیلترهای فعال:
  سازنده
  سایز
  محدوده فشار عملیاتی
  نوع فعال سازی یا تحریک
  نوع بازگشت به وضعیت