• شیر قطع و وصل برقی پنوماتیکی On-off valve For service units, without threaded connection plates with FRB threaded pinOperating pressure: 2.5 ... 16 barType of actuation: electrical

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • شیر دستی قطع و وصل پنوماتیکی فستو HE-D-MINI For service units, without threaded connection plates with FRB threaded pinOperating pressure: 0 ... 16 barType of actuation: manual

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • شیر قطع و وصل برقی On-off valve For service units, without threaded connection plates with FRB threaded pinOperating pressure: 2.5 ... 16 barType of actuation: electrical

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • شیر قطع و وصل برقی پنوماتیک فستو On-off valve For service units, without threaded connection plates with FRB threaded pinOperating pressure: 2.5 ... 16 barType of actuation: electrical

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • شیر قطع و وصل دستی On-off valve For service units, without threaded connection plates with FRB threaded pinOperating pressure: 0 ... 16 barType of actuation: manual

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • شیر دستی قطع و وصل پنوماتیکی فستو On-off valve For service units, without threaded connection plates with FRB threaded pinOperating pressure: 0 ... 16 barType of actuation: manual

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • شیر قطع و وصل برقی پنوماتیکی On-off valve For service units, without threaded connection plates with FRB threaded pin. Gradual pressure build-up. The valve function is equivalent to a 2/2-way directional control valve.Operating pressure: 3 ... 16 barType of actuation: pneumatic

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • شیر قطع و وصل برقی پنوماتیکی On-off valve For service units, without threaded connection plates with FRB threaded pin. Gradual pressure build-up. The valve function is equivalent to a 2/2-way directional control valve.Operating pressure: 3 ... 16 barType of actuation: pneumatic

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • شیر قطع و وصل برقی پنوماتیکی On-off valve For service units, without threaded connection plates with FRB threaded pin. Gradual pressure build-up. The valve function is equivalent to a 2/2-way directional control valve.Operating pressure: 3 ... 16 barType of actuation: pneumatic

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • شیر قطع و وصل برقی پنوماتیکی مدل HEE-D-MAXI-110 On-off valve For service units, without threaded connection plates with FRB threaded pinOperating pressure: 2.5 ... 16 barType of actuation: electrical

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • شیر قطع و وصل برقی پنوماتیک فستو مدل HEE-3/8-D-MINI-24 On-off valve Used in conjunction with service units.Pneumatic connection, port 1: G3/8Standard nominal flow rate: 1600 l/minOperating pressure: 2.5 ... 16 barType of actuation: electrical

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • شیر قطع و وصل برقی پنوماتیک فستو مدل HEE-1/2-D-MIDI-24 On-off valve Used in conjunction with service units.Pneumatic connection, port 1: G1/2Standard nominal flow rate: 3600 l/minOperating pressure: 2.5 ... 16 barType of actuation: electrical

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • شیر قطع و وصل برقی پنوماتیک فستو مدل HEE-1-D-MAXI-24 On-off valve Used in conjunction with service units.Pneumatic connection, port 1: G1Standard nominal flow rate: 6500 l/minOperating pressure: 2.5 ... 16 barType of actuation: electrical

  0 نقد(ها)
  بیشتر

لیست مقایسه محصولات

انصراف
جستجوی پیشرفته
فیلترهای فعال:
  سازنده
  سایز
  محدوده فشار عملیاتی
  نوع فعال سازی یا تحریک
  نوع بازگشت به وضعیت