پروانه پنیوماتیکی فناوری 2015 شرکت فستو

پرواز یک موضوع تکراری در شبکه یادگیری بیونیک است. توسعه دهندگان دانش خود را از پروژه های سنجاقک و بالن ها متحرک به پروانه های بیونیک به دست آوردند. آنها ساختار فوق العاده ای از حشرات مصنوعی را با رفتار پرواز هماهنگ در مجموعه ای ترکیب می کنند.

به لطف GPS داخلی که با دوربین های مادون قرمز هماهنگ شده است.
ده دوربین در اتاق نصب شده، پروانه ها را با استفاده از نشانگرهای مادون قرمز خود ثبت می کنند. دوربین ها اطلاعات موقعیت را به یک کامپیوتر مرکزی انتقال می دهند که پروانه ها را از خارج هماهنگ می کند. سیستم شبکه هوشمند سیستم هدایت و نظارت را ایجاد می کند که می تواند در کارخانه شبکه آینده مورد استفاده قرار گیرد.

به منظور حفظ الگوی طبیعی و نزدیک شدن به واقعیت آنها قادرند بالها را به صورت جداگانه با دقت فعال کنند و بنابراین حرکات سریع را پیاده سازی می کنند. همانطور که بال کمی شباهت دارد، زمانی که آنها در حرکتند یک فاصله بین آنها ایجاد می شود، که به پروانه ها آیرودینامیک خاص خود را می دهد.

نظرات بازدیدکنندگان